Cele

Jako stowarzyszenie Logrus stara się realizować następujące cele:

  1. Popularyzacja wśród społeczeństwa wszelkich form literatury, filmu
    i gier związanych z fantastyką
  2. Współpraca z organizacjami, Klubami i Stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania
  3. Propagowanie wśród społeczeństwa wszelkich form twórczości związanych z szeroko rozumianą fantastyką
  4. Organizowanie otwartego forum dyskusyjnego o literaturze, filmach, grach i systemach fabularnych
  5. Zachęcanie do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym

W domyśle zostawiamy cel nie mniej ważny – dobra zabawę!